Europe trip Part Bonus

Review đi Châu Âu mà lại có cả series phim Game of Thrones thì hơi lạ, nghĩ là không liên…

Europe trip Part 1

GENERAL: Tháp Eiffel ngày sương mù, leo lên đỉnh là mù mịt sương không thấy gì lun. Europe dễ đi…

Sơn Doong Cave trekking

Bài review của mình sẽ bao gồm các phần: Các thông tin cần thiết về lộ trình Sơn Đoong Sao…

Nuôi mèo 101

101 mang ý nghĩa Beginning / Starter các kiểu, mới bắt đầu một cái gì đấy. Mình viết dựa trên…