Europe trip Part 1

GENERAL: Tháp Eiffel ngày sương mù, leo lên đỉnh là mù mịt sương không thấy gì lun. Europe dễ đi và rất nhiều người review rồi, nhưng mình vẫn viết để ghi lại những trải nghiệm của chính bản thân mình. Vì mỗi người có những trải nghiệm khác nhau. Mình chỉ ghi lại những … Continue reading Europe trip Part 1

Nuôi mèo 101

101 mang ý nghĩa Beginning / Starter các kiểu, mới bắt đầu một cái gì đấy. Mình viết dựa trên kinh nghiệm cá nhân dành cho ai mới nuôi mèo lần đầu. Mình nuôi 3 đứa, Miu từ gầm cầu Ông Lãnh, khoảng 2 tháng. Mon từ nhà máy bỏ hoang, mới 3 tuần tuổi, … Continue reading Nuôi mèo 101