SERIES FOR FRESH GRADUATE – Topic 2: Tìm kinh nghiệm ở đâu để bổ sung vào Resume?

Topic 2: Tìm kinh nghiệm ở đâu để bổ sung vào Resume? Có một thực tế mà chúng ta phải chấp nhận, đó là khi sinh viên mới tốt nghiệp, thì việc thiếu hụt kinh nghiệm thực tiễn trong công việc là có thật. Năm cuối chỉ đi thực tập có một vài ba tháng, … Continue reading SERIES FOR FRESH GRADUATE – Topic 2: Tìm kinh nghiệm ở đâu để bổ sung vào Resume?

SERIES FOR FRESH GRADUATE – Topic 1: Khả năng, đam mê và lợi nhuận.

SERIES TOPIC DÀNH CHO SINH VIÊN MỚI RA TRƯỜNG Topic 1: Khả năng, đam mê và lợi nhuận. Lại thêm một mùa tốt nghiệp của các bạn sanh ziên. Phải thừa nhận một điều là các bạn sau này năng động hơn, giỏi giang hơn theo vài khía cạnh nào đó, vài khía cạnh nào … Continue reading SERIES FOR FRESH GRADUATE – Topic 1: Khả năng, đam mê và lợi nhuận.