Series topic dành cho sinh viên mới tốt nghiệp

Topic 1: Khả năng, đam mê và lợi nhuận. Lại thêm một mùa tốt nghiệp của các bạn sanh ziên. Phải thừa nhận một điều là các bạn sau này năng động hơn, giỏi giang hơn theo vài khía cạnh nào đó, vài khía cạnh nào đó thôi, vì thật sự với công nghệ và … Continue reading Series topic dành cho sinh viên mới tốt nghiệp