Nuôi mèo 101

101 mang ý nghĩa Beginning / Starter các kiểu, mới bắt đầu một cái gì đấy. Mình viết dựa trên kinh nghiệm cá nhân dành cho ai mới nuôi mèo lần đầu. Mình nuôi 3 đứa, Miu từ gầm cầu Ông Lãnh, khoảng 2 tháng. Mon từ nhà máy bỏ hoang, mới 3 tuần tuổi, … Continue reading Nuôi mèo 101