US Road trip Part 2

Part 1: Lòng vòng ở Los Angeles, ra Hollywood xong book vé bay qua Pheonix, Arizona. Post bài trước, cập … More

Malaysia Shopping trip

Mục đích note này là: 1/ Share vài tips ngủ tại sân bay KLIA2 2/ Vài brand cho shopaholic khi … More

US Road trip Part 1

California, tháng 11/2016. Sợ quay về VN xong quên đi ít nhiều, nên tranh thủ viết trước một chút để … More