Đi sinh cún ở bịnh ziện Hạnh Phúc

1/ Tại sao chọn Hạnh Phúc mà không phải là Từ Dũ, Hùng Vương? Hạnh Phúc là bệnh viện chuẩn Singapore ở dưới chân cầu Vĩnh Bình, Bình Dương. Tất nhiên bệnh viện tuyến đầu là Từ Dũ thì vẫn luôn được đảm bảo về trình độ chuyên môn rồi, nhưng phải cái là quá … Continue reading Đi sinh cún ở bịnh ziện Hạnh Phúc