SERIES FOR FRESH GRADUATE – Topic 2: Tìm kinh nghiệm ở đâu để bổ sung vào Resume?

Topic 2: Tìm kinh nghiệm ở đâu để bổ sung vào Resume? Có một thực tế mà chúng ta phải chấp nhận, đó là khi sinh viên mới tốt nghiệp, thì việc thiếu hụt kinh nghiệm thực tiễn trong công việc là có thật. Năm cuối chỉ đi thực tập có một vài ba tháng, … Continue reading SERIES FOR FRESH GRADUATE – Topic 2: Tìm kinh nghiệm ở đâu để bổ sung vào Resume?