Himalaya lần 2: Thorung-La Pass 5416m – Part 1

Không viết về việc đi Nepal thế nào nữa hen, cũ rích quá rồi ai cũng biết rồi, nhan nhản í cứ search là có thôi. Ngoài có tiền, cần phải có thời gian và sức khỏe nữa nhé các con giời, đi ít nhất 10 ngày mới cảm thấy được hết những gì muốn … Continue reading Himalaya lần 2: Thorung-La Pass 5416m – Part 1